Aktuální informace

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Na základě par. 183 zákona č. 561/2004 Sb. se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

628-781/2022-1 přijímá se

629-782/2022-1 přijímá se

631-784/2022-1 přijímá se

633-786/2022-1 přijímá se

634-787/2022-1 přijímá se

636-789/2022-1 přijímá se

637-790/2022-1 přijímá se

638-791/2022-1 přijímá se

639-792/2022-1 přijímá se

640-793/2022-1 přijímá se

642-795/2022-1 přijímá se

643-796/2022-1 přijímá se

644-797/2022-1 přijímá se

645-798/2022-1 přijímá se

646-799/2022-1 přijímá se

647-800/2022-1 přijímá se

648-801/2022-1 přijímá se

649-802/2022-1 přijímá se

651-804/2022-1 přijímá se

 

Počet podaných žádostí: 27

Počet přijatých dětí: 19

Počet zpět vzatých žádostí: 1

Počet nepřijatých dětí: 7

V Dašicích dne 20. 5. 2022                                                              Mgr. Zlata Závůrková

                                                                                                         ředitelka mateřské školy

Hledání na webu

Informace pro rodiče

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg

Search