Aktuální informace

Zápis do I.třídy

ZÁPIS  DO  I. TŘÍDY

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  DAŠICE

pátek 9. dubna 2021

od 10.00 do 17.00 hod.

 Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které měly odklad v loňském roce. K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022 může být přijato dítě, které dosáhne šestého roku věku až v době od září 2021 do konce června 2022.

Podrobné informace (i o odkladu) viz stránky školy: www.zsdasice.cz, odkaz: Zápis do 1. třídy. Rodiče zde mohou využít rezervační formulář k zajištění určitého času zápisu.

Zápis proběhne v budově Základní školy Dašice a zákonný zástupce s sebou přinese a předloží:

1)Občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

2)Rodný list dítěte

Mgr. Lada Morávková

ředitelka školy

Hledání na webu

Informace pro rodiče

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg

Search