Projekty ve školce

REALIZACE PŘÍRODNÍ ZAHRADY MŠ DAŠICE


 

Národní program životního prostředí

 

Podporovaná aktivita - 6. 1. C -Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

 

Výzva: č. 16/2017

Anotace projektu: Cílem projektu je vést děti už od „útlého věku“  k odpovědnému jednání k životnímu prostředí a jeho postupnému zlepšování.  Na základě získaných znalostí a poznatků mají děti získat povědomí o propojenosti mezi lidskou činností a procesy v přírodě. Zájem MŠ je dostat přírodu do zahrady a děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny tak, aby probudily zájem o pozorování přírodních procesů a umožnily získat informaci na základě zkušeností. Velký význam hraje aktivní přístup. Děti se budou podílet na jednoduchých úkonech, dbát o pořádek, třídit odpad, starat se o rostliny a živočichy. Nové herní prvky a modelace terénu mají povzbudit pohyb, pomoci zdokonalovat motorické dovednosti, obratnost a smysl pro balanc.

 


Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

 

 

 


 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg