Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice

2. Důvod a způsob založení

Provozování předškolního vzdělávání

3. Organizační struktura

Statutární zástupce:

Mgr. Zlata Závůrková

4. Kontaktní spojení

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice

Sadová 440

533 03  Dašice

E-mail:

ID datové schránky: ts9kbfs

Úřední hodiny:

Po-Pá od 10 hodin – po telefonické domluvě

Telefon:

Mob.: +420607577029

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 19-2375010247/0100

6. IČ (Identifikační číslo)

IČ: 481 60 199

7. DIČ (Daňové identifikační číslo)

DIČ: MŠ není plátcem DPH

8. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.  - Stáhnout (130.5 KB)

Informace o žádostech o informace 2022  - Stáhnout (135.21 KB)

Odpovědi na žádosti

9. Příjem žádostí a dalších podání

Podání můžete učinit:

  • osobně na adrese MŠ Dašice, Sadová 440, 533 03 Dašice
  • poštou na adresu: MŠ Dašice, Sadová 440, 533 03 Dašice
  • datovou schránkou (ID) ts9kbfs
  • emailem na adrese: , v případě, že vlastníte elektronický podpis

10.Opravné prostředky – 0

11. Návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací na Portálu veřejné správy

12. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

MŠ je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2021 - 2022  - Stáhnout (3.03 MB)

Hospodaření 2022 - Stáhnout (197.41 KB)

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg