Provoz mateřské školy, školné a stravné

Provozní doba mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Úřední hodiny hospodářky školy

Úřední doba vedoucí školní jídelny/hospodářky pro rodiče je v pondělí od 6:30 do 16:30 hod.

 

Školné

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.
Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 660,-Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole.

Skládá se ze svačiny dopolední (10,-Kč), oběda (27,-Kč), odpolední svačiny (9,-Kč) tj.46,-Kč denně.

Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 7:30 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné v plné výši.

Stravné se platí formou zálohových plateb každý měsíc bezhotovostním převodem z účtu nebo hotově.

Částka musí být uhrazena nejdéle k 15. dni na měsíc následující, vždy je potřeba uvést variabilní symbol. Přidělený variabilní symbol je platný celou školní docházku, rodiče nově přijatých dětí obdrží VS na schůzce rodičů konané na konci srpna.

První platbu zadejte k 15. 8. a poslední k 15. 5.

Vyúčtování záloh stravného probíhá pololetně k 31. 1. a k 31. 7. Přeplatky jsou vráceny bezhotovostně na účty rodičů, v případě hotovostních plateb jsou vráceny hotově.

Zálohová platba stravného pro školní rok 2023/2024 je: 920,- Kč/měsíc

Celková výše zálohy pro rok 2023/2024 bude 1.580,-Kč

 

Způsob placení

Školné a stravné je možné hradit bezhotovostně na účet školy. Nadále je možné platit i hotově v MŠ.

Číslo účtu: 19-2375010247/0100
VS: doplňte číslo přidělené Vašemu dítěti
KS: 308
SS: vynechat
Zpráva pro příjemce: zde uveďte příjmení a třídu dítěte

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg