Provoz mateřské školy, školné a stravné

Provozní doba mateřské školy

Mateřská škola je otevřena od 06:30 hod. do 16:30 hod.

Úřední hodiny hospodářky školy

Úřední doba vedoucí školní jídelny/hospodářky pro rodiče je v pondělí od 6:30 do 16:30 hod.

 

Školné

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.
Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2022/2023 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 630,-Kč/měsíc.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole.

Skládá se z svačina dopolední (10,-Kč), oběd (25,-Kč), odpolední svačina (9,-Kč), pitný režim (2,.Kč) tj.46,-Kč denně.

Nepřítomnost dítěte se omlouvá den předem nebo ráno nejpozději do 7:30 hodin. Neomluvenému dítěti se započítává stravné v plné výši.

Stravné se platí formou zálohových plateb každý měsíc hotově, nebo bezhotovostním převodem z účtu.

Vyúčtování záloh stravného probíhá pololetně k 31. 1. a k 31. 7. Přeplatky jsou vráceny bezhotovostně na účty rodičů, v případě hotovostních plateb jsou vráceny hotově.

 

Zálohová platba stravného je: 920.- Kč/měsíc

Způsob placení

Školné a stravné je možné hradit bezhotovostně na účet školy. Nadále je možné platit i hotově v MŠ.

Číslo účtu: 19-2375010247/0100
VS: doplňte číslo přidělené Vašemu dítěti
KS: 308
SS: vynechat
Zpráva pro příjemce: zde uveďte příjmení a třídu dítěte

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg