Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků a kurzů
Mateřská škola Dašice, Sadová 440 Dašice

ANGLIČTINA

Výuku anglického jazyka vede v mateřské škole Dašice externí lektorka.
Děti  se seznámí pomocí her, básniček a písniček s cizím jazykem.
Kroužek probíhá ve STŘEDU od 15:00 hod

anglictina-ve-skolce.jpg

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA

Vede extérní trenér. Kroužek probíhá v tělocvičně ZŠ. Děti potřebují sportovní oděv a obuv se světlou podrážkou, láhev s pitím.

Cvičíme od 15.9.2022 vždy ve ČTVRTEK v tělocvičně ZŠ 7. lekcí
sportovni_skolicka.jpg

KERAMIKA

Kroužek keramiky vede externí lektorky. Keramika v naší mateřské škole přináší především radost dětem ze samotné tvorby, a dospělým z půvabných dětských výrobků, které nás nikdy nezklamou.

Kroužek keramiky probíhá každé PONDĚLÍ a ČTVRTEK v SUDÉM týdnu  Keramické dílně (přízemí)

 1. Skupina 13:15 - 14:00

 2. Skupina  14:00 - 14:45

keramika-v-ms.jpg

LOGOPEDIE

Vede logopedická asistentka. Kroužek začne po logopedickém screeningu, který proběhne v mateřské škole na konci října.

Logopedie probíhá odpoledne v Logopedické třídě

logopedie-v-ms.jpg

Tvoření

Děti si na kroužku vyzkouší různé materiály a tvořící techniky. Během hodin bude kladen důraz na rozvoj manuální zručnosti a tvořivé představivosti.


Kroužek tvoření probíhá každé PONDĚLÍ a ČTVRTEK v LICHÝ týdnu od 13:15 h

Keramické dílně (přízemí)

 

tvoreni.jpg

Moderní tance

Pod vedením pí. Hany Daškové si děti osvojí základy moderních tanců a choreografii.


Kroužek tvoření probíhá každé PONDĚLÍ  od 14:15 h ve třídě Mš.

 

 

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg