Třídy mateřské školy

informace o třídě Motýlci
Mateřská škola Dašice

Třídu Motýlků navštěvují děti zpravidla od 3 - 7 let. Vzhledem k heterogennímu složení třídy je uplatňována pedagogická práce především ve skupinách podle věku, schopností a zájmů dětí. Ve třídě se pracuje s dětmi s odkladem školní docházky s podporou plánů podpůrných opatření.

 

Pedagogické zastoupení :

 pí. zástupkyně Marcela Čepková

p. učitel Bc. Vítězslav Kalvach

asisten. ped. Nikola Vojtěchová

 

Jak to ve třídě vypadá ?

Chcete více informací o naší škole ?

+420 607 577 029 Napište nám
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg

Search