Naše školka

Mateřská škola Dašice,okres Pardubice
Sadová 440, Dašice

ms-dasice-001.jpg

Mateřská škola Dašice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Dašice.

V naší mateřské škole se snažíme rozvíjet samostatnost a sebevědomí dětí, položit základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjíme péči o děti talentované a děti se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupracujeme s PPP v Pardubicích a SPC Svítání. Vždy se snažíme hledět především na přirozené potřeby dětí, jejich možnosti a zájmy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení vnímání všemi smysly jako základ pro veškeré přirozené poznávání. Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti - logopedický screening, zařazování jazykových chvilek, rozvíjení komunikatviních dovedností, péče logopedické asistentky.

Fotografie mateřské školy

Jak vzniklo logo Mateřské školy Dašice

about_logo_ms.jpg

Logo školy je výsledkem spolupráce mateřské a základní školy v Dašicích. Je společným dílem žákyň ZŠ Veroniky Johanidesové a Nikoly Zlatohlávkové.

V logu školy je list, který znázorňuje první lístek ze školního stromu. Na listu jsou zobrazeny jednotlivé třídy mateřské školy - Včeličky, Broučci, Motýlci a Berušky.

Co nabízíme

Nabízíme dětem kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči - sportovní a kulturní akce, společné akce pro děti a rodiče, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dětské taneční, výlety, ekologické programy, školu v přírodě.

 

Naše školka je otevřená spolupráci

Úzce spolupracujeme se Základní školou Dašice, s Městem Dašice, s místním SDH a s městskou knihovnou v Dašicích. Dále spolupracujeme s Arboretem ve Vysokém Chvojně, s Ekocentrem Paleta v Pardubicích, se záchrannou stanicí Pasíčka a policií ČR v Pardubicích. V oblasti zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s Krajským úřadem v Pardubicích, se SPC Svítání a s Pedagogicko psychologickými poradnami v Pardubicích a v Holicích.

Naše vize

Naším cílem je vytvořit školu, která bude příjemným a otevřeným prostorem pro děti i pro dospělé. Školu, ve které je prioritou kvalitní výchova a vzdělání, propojené s potřebami skutečného života. Chceme vytvořit místo, ve kterém je podporován všestranný individuální rozvoj dětí a aktivní zapojení rodičů do života školy.

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg

Search