Naše školka

Mateřská škola Dašice,okres Pardubice
Sadová 440, Dašice

ms-dasice-001.jpg

V naší mateřské škole se snažíme rozvíjet samostatnost a sebevědomí dětí, položit základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Ve všech třídách pracujeme podle programu Začít spolu. Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení, stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Více na

https://www.zacitspolu.eu/o-programu/o-programu-zacit-spolu/

Rozvíjíme péči o děti talentované a děti se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupracujeme s PPP v Pardubicích a SPC Svítání. Vždy se snažíme hledět především na přirozené potřeby dětí, jejich možnosti a zájmy.

Mateřská škola Dašice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Dašice.

 

Fotografie mateřské školy

Jak vzniklo logo Mateřské školy Dašice

about_logo_ms.jpg

Logo školy je výsledkem spolupráce mateřské a základní školy v Dašicích. Je společným dílem žákyň ZŠ Veroniky Johanidesové a Nikoly Zlatohlávkové.

V logu školy je list, který znázorňuje první lístek ze školního stromu. Na listu jsou zobrazeny jednotlivé třídy mateřské školy - Včeličky, Broučci, Motýlci a Berušky.

Co nabízíme

  • smysluplné učení a podporu samostatného myšlení dětí
  • společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností.
  • vzdělávání orientované na dítě (podporujeme individuální rozvoj, spolupráci mezi dětmi)
  • úzkou spolupráci s rodinou. (rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školky)
  • velký význam v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení

Naše školka je otevřená spolupráci

Úzce spolupracujeme se Základní školou Dašice, s Městem Dašice, s místním SDH a s městskou knihovnou v Dašicích. Dále spolupracujeme s Arboretem ve Vysokém Chvojně, s Ekocentrem Paleta v Pardubicích, se záchrannou stanicí Pasíčka a policií ČR v Pardubicích. V oblasti zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s Krajským úřadem v Pardubicích, se SPC Svítání a s Pedagogicko psychologickými poradnami v Pardubicích a v Holicích.

Naše vize

Naším cílem je vytvořit školu, která bude příjemným a otevřeným prostorem pro děti i pro dospělé. Školu, ve které jsou výchova a vzdělávání propojené s potřebami skutečného života. Chceme vytvořit místo, ve kterém je podporován všestranný individuální rozvoj dětí a aktivní zapojení rodičů do života školy.

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg