Projekty

Mateřská škola Dašice je aktuálně zapojena do následujících projektů.

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech ...

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy

Realizace přírodní zahrady Mš Dašice

Realizace přírodní zahrady Mš Dašice

Národní program životního prostředí

 

Podporovaná aktivita - 6. 1. C -Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg