Projekty

Mateřská škola Dašice je aktuálně zapojena do následujících projektů.

Personální podpora Šablony Ill.  - Mateřská škola Dašice

Personální podpora Šablony Ill. - Mateřská škola Dašice

Projekt je zaměřen na realizaci personální podpory
a spolupráci s rodiči dětí.

Projekt  Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Realizace přírodní zahrady Mš Dašice

Realizace přírodní zahrady Mš Dašice

Národní program životního prostředí

 

Podporovaná aktivita - 6. 1. C -Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Projekt Stromy

Projekt Stromy

Environmentální projekt Mateřské školy Dašice. Do projektu je zapojena třída Motýlků.

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy

Digitalizujeme školu

logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail: msdasice@volny.cz

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg