Projekty ve školce

znak eu msmt

 

Projekt (název, registrační číslo): Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.03/00/22_002/0001186

VÝŠE PODPORY: 553431,- Kč

 „Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • - Personální podpora
  • - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
  • - Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ
  • - Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

Strategie

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

 

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

znak eu msmt

 

 
logo_bottom.png

Mateřská škola Dašice, okres Pardubice
Sadová 440,533 03 Dašice

Tel.: 466 951 642
Mob.: 607 577 029
E-mail:

Město Dašice

zřizovatel mateřské školy
znak-mesto-dasice_190.jpg